• 542
  • 544
  • 545
  • 548
  • 549
  • 543
اخبار سایت مازند نور

شروع عملیات روشنایی و نورپردازی اسکله مارینا کیش

WhatsApp Image 2020-11-10 at 04.50.25
WhatsApp Image 2020-11-10 at 04.50.24
WhatsApp Image 2020-11-10 at 04.50.21
WhatsApp Image 2020-11-10 at 04.50.20

ادامه عملیات ساخت پایه های روشنایی منطقه آزاد کیش

WhatsApp Image 2020-11-17 at 19.22.44
WhatsApp Image 2020-11-17 at 19.22.45
WhatsApp Image 2020-11-10 at 17.42.43

عملیات  سینی گذاری اتاق کابل گالری پروژه پتروشیمی ماهشهر

WhatsApp Image 2020-11-21 at 17.30.11
WhatsApp Image 2020-11-21 at 17.30.08
WhatsApp Image 2020-11-20 at 18.01.34

نصب برجهای نوری سد نعمت آباد همدان

WhatsApp Image 2020-08-30 at 15.41.33
WhatsApp Image 2020-08-30 at 15.41.26
WhatsApp Image 2020-08-30 at 15.41.26 (1)